skip to Main Content

Expert-Advies-Bijdrage: Onderzoek naar contaminatie aan de binnenwand van standaard injectiespuiten

Expert-Advies-Bijdrage door Johan Vandenbroucke Ziekenhuisapotheker

In 2005 en 2014 werd een studie gepubliceerd waarin werd aangetoond dat de binnenwand van de spuit en de zuiger gecontamineerd raakten wanneer cyclophosphamide (CP) werd opgetrokken. Het ging om de 3-delige BD en Terumo spuiten. Als reactie daarop lieten de firma’s weten stappen te zullen ondernemen om dit probleem op te lossen.

3 recente studies tonen echter aan dat het probleem nog brandend actueel is.

De studie van Schwieterman meet de hoeveelheid gas (van door NISOH voorgestelde surrogaten) dat eventueel vrijkomt in de ruimte van de spuit waarin de zuiger zich beweegt tijdens het injecteren van het surrogaat in een infuuszak. Alle 100 testen waren positief met een significante lekkage van ongeveer 0,46 ppm voor Tetramethylura en 0,20 ppm voor Propyleenglycol.

De 2 andere studies meten directe concentraties aan verschillende cytostatica door middel van wisproeven en/of uitwassen van de ruimte en de zuiger.

In de studie uitgevoerd door S. Eckel waren alle wipe samples positief met significante waarden (> 1000 ng/ft2) voor zowel CP, Ifosfamide (IF) en 5-FU en dit na slechts 1 injectie.

In de studie van het UZ Leuven werden in de dagroutine gebruikte spuiten na 1 enkele transfer onderzocht. Alle spuiten (gecontroleerd d.m.v. wisproeven) gebruikt voor Doxorubicine, MTX, CP en IF waren gecontamineerd. Van de spuiten gebruikt voor 5-FU waren er 4 op 10 gecontamineerd en geen enkele contaminatie met Platinum werd teruggevonden. Indien het analyseresultaat van het waswater van de binnenruimte bijgeteld wordt bij het resultaat van de wisproeven dan stijgt het resultaat voor 5-FU spuiten van 4 naar 8 gecontamineerde spuiten.

Het verschil in resultaat tussen de diverse cytostatica kan verklaard worden door de fysisch-chemische eigenschappen van de stof en hun capaciteit om zich aan de wand te hechten.

In elk geval is het duidelijk dat deze spuiten slechts 1 maal te gebruiken zijn, na gebruik zo snel mogelijk in een gesloten container dienen te worden weggegooid en dat de operatoren bijzondere aandacht moeten hebben de stamper NIET aan te raken.

Het feit dat er contaminatie wordt teruggevonden, betekent echter ook een potentieel gevaar voor contaminatie van de handschoenen, de omgeving en de operatoren.

 

Contamination of syringe plungers during the sampling of cyclophosphamide solutions. B.Favier, L. Gilles, SF.Latour, M. Desage, F. Giammarile. J oncol pharm practice (2005) 11: 1-5

Syringe plunger contamination by hazardous drugs: a comparitive study. S.T. Smith, M. Szlaczky J oncol pharm practice (2014) 20(5): 381-385

Evaluation of vapor containment efficacies of air-cleaning CSTD’s and regular syringes using NIOSH hazardous drug surrogates. Schwieterman, K. Plahn – University of Kentucky (september 2021)

An assessment of exposed syringe inner walls as a route of exposure from hazardous drugs. Eckel – UNC Eshelman school of pharmacy USA (juli 2021)

Monitoring contamination on inner walls of syringes used for preparation and administration of hazardous drugs. University of Leuven – Belgium (oktober 2020)

Back To Top